-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 450847

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 108 – สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

โทรศัพท์ : 043580649

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

-- advertisement --