โลโก้โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 450852

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสูงยาง – คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์