-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา

รหัสโรงเรียน : 450856

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150 – หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160

โทรศัพท์ : 043565022

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา

-- advertisement --