-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหัวโทนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหัวโทนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 450846

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

โทรศัพท์ : 043611971

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหัวโทนวิทยา

-- advertisement --