-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 450864

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93 – เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043509092

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

-- advertisement --