-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 450859

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 เมยวดี – หนองพอก เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

โทรศัพท์ : 043577021

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

-- advertisement --