-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 450851

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 123 ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220

โทรศัพท์ : 043597072

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

-- advertisement --