-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 450842

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 162 – โพธิ์ทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

-- advertisement --