-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 450828

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 – สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : 043571338

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

-- advertisement --