-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 450815

เขตการศึกษา : สพม.เขต 27

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190

โทรศัพท์ : 043611036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์

-- advertisement --