-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกระแชงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกระแชงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 530910

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9 – กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045-810509

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกระแชงวิทยา

-- advertisement --