-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกำแพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกำแพง

รหัสโรงเรียน : 530945

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนกำแพง – สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 045691536

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกำแพง

-- advertisement --