-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 430406

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 546 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร แจ้งสนิท ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

โทรศัพท์ : 045791035

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

-- advertisement --