-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 530949

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 167 – แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

-- advertisement --