-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 430414

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78 – โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร 35130

โทรศัพท์ : 045799982

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

-- advertisement --