-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 530926

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 213 – ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

โทรศัพท์ : 0892828541

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

-- advertisement --