-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

รหัสโรงเรียน : 530907

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 175 ถนนเขาพระวิหาร บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์ : 045924657

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

-- advertisement --