-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปรางค์กู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปรางค์กู่

รหัสโรงเรียน : 530923

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 414 ประชาพัฒนา พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

โทรศัพท์ : 045697088

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปรางค์กู่

-- advertisement --