-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนป่าติ้ววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนป่าติ้ววิทยา

รหัสโรงเรียน : 430411

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 195 อรุณประเสริฐ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 35150

โทรศัพท์ : 045795064

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนป่าติ้ววิทยา

-- advertisement --