-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพยุห์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพยุห์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 530972

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 56 – พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพยุห์วิทยา

-- advertisement --