-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมโพนค้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมโพนค้อ

รหัสโรงเรียน : 530891

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 293 – โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045-821035

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมโพนค้อ

-- advertisement --