-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 430394

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 53/4 แจ้งสนิท ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045711655

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

-- advertisement --