-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 430396

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 272 แจ้งสนิท ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045580221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

-- advertisement --