-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 530916

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 188 – ลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

-- advertisement --