-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนละทายวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนละทายวิทยา

รหัสโรงเรียน : 530898

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 30 กันทรารมณ์- ยางชุมน้อย ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

โทรศัพท์ : 045915172

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนละทายวิทยา

-- advertisement --