-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 530896

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 52 – ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

-- advertisement --