-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 530917

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 129 – ศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โทรศัพท์ : 0815567168

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

-- advertisement --