-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 530885

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 319 วันลูกเสือ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045612611

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

-- advertisement --