-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 430419

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : _ – ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 35120

โทรศัพท์ : 045979874

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

-- advertisement --