-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 430398

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045756602

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

-- advertisement --