-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีสิริเกศ

รหัสโรงเรียน : 530886

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 879 ปลัดมณฑล เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045612868

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีสิริเกศ

-- advertisement --