โลโก้โรงเรียนสวายพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวายพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 530928

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 48 – สวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

โทรศัพท์ : 045969314

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวายพิทยาคม