-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 430417

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 192 – ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 35120

โทรศัพท์ : 045777111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

-- advertisement --