-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเบญจประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเบญจประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 530944

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 42 – หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160

โทรศัพท์ : 045813069

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจประชาสรรค์

-- advertisement --