-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเลิงนกทา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเลิงนกทา

รหัสโรงเรียน : 430416

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 299 ทยาปัสสา สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120

โทรศัพท์ : 045781116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเลิงนกทา

-- advertisement --