โลโก้โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 530950

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 0949182749

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา