-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 530954

เขตการศึกษา : สพม.เขต 28

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 236 – โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250

โทรศัพท์ : 045659051

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

-- advertisement --