-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

รหัสโรงเรียน : 711137

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 240 กุดข้าวปุ้น – ม่วงเดียด ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 045484016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

-- advertisement --