-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 711139

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 38 เขมราฐ-ตระการ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 0914720588

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขุมคำวิทยาคาร

-- advertisement --