-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 750273

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว – คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

โทรศัพท์ : 045551224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม

-- advertisement --