-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจิกดู่วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจิกดู่วิทยา

รหัสโรงเรียน : 750282

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนจิกดู่วิทยา ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน – จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

โทรศัพท์ : 045525858

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจิกดู่วิทยา

-- advertisement --