-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชานุมานวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 750272

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 683 หนองผือ – มุกดาหาร ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

โทรศัพท์ : 080 334 0630

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชานุมานวิทยาคม

-- advertisement --