-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งศรีอุดม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งศรีอุดม

รหัสโรงเรียน : 711163

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 150 นากระแซง-น้ำยืน โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045959943

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งศรีอุดม

-- advertisement --