-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

รหัสโรงเรียน : 711123

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เดช-น้ำยืน ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045-865045

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

-- advertisement --