-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาจิกพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาจิกพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 750267

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4 – ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 045545002

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาจิกพิทยาคม

-- advertisement --