โลโก้โรงเรียนนายมวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนายมวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 750268

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ถนนอรุณประเสริฐ นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 045-540025

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนายมวิทยาคาร