-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนารีนุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนารีนุกูล

รหัสโรงเรียน : 711096

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 102 แจ้งสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045245784

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนารีนุกูล

-- advertisement --