-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา

รหัสโรงเรียน : 750279

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกกลาง หมู่ 2 ต.นาเวียง – นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

โทรศัพท์ : 045-553211

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา

-- advertisement --