-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 711127

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 83 วิสูตรโยธาภิบาล สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045-371105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำยืนวิทยา

-- advertisement --