-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพังเคนพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพังเคนพิทยา

รหัสโรงเรียน : 711165

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 193 เขมราฐ-ตระการ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 34170

โทรศัพท์ : 045-861438

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพังเคนพิทยา

-- advertisement --